स्टॉक एक्सचेंज Intimation_Collapse_Banner

Banner-Dynamic-Scroll-CockpitMenu_Genericpage

कॉर्पोरेटस्टॉकएक्सचेंजसूचना_WC

स्टॉक एक्स्चेंज सूचना

सेबी परिपत्रक नं. CIR/IMD/DF- 1/67/2017 नुसार अर्ध वार्षिक रिपोर्ट – ऑक्टोबर 2022 ते मार्च. 2023
बोर्डच्या बैठकीचे परिणाम - 24 एप्रिल 2023
व्यावसायिक पेपरचे रिडेम्शन - 25 एप्रिल 2023
सेबी लिस्टिंग रेग्युलेशन्स, 2015 च्या रेग्युलेशन 57(1) अंतर्गत सूचना- वार्षिक इंटरेस्ट पेमेंटचे सर्टिफिकेट-21.04.2023
सेबी लिस्टिंग रेग्युलेशन्स, 2015 च्या रेग्युलेशन 57(1) अंतर्गत सूचना - वार्षिक इंटरेस्ट पेमेंटचे सर्टिफिकेट - 23.05.2023
रेकॉर्ड तारीख माहिती मालिका 30 भाग 4
रेकॉर्ड तारीख माहिती मालिका 30 भाग 4
रेकॉर्ड तारीख माहिती मालिका 30 भाग 4
रेकॉर्ड तारीख माहिती मालिका 30 भाग 4
सेबी लिस्टिंग रेग्युलेशन्स, 2015 च्या रेग्युलेशन 57(1) अंतर्गत सूचना - वार्षिक इंटरेस्ट पेमेंटचे सर्टिफिकेट - 23.05.2023
रेकॉर्ड तारीख माहिती मालिका 30 भाग 4
रेकॉर्ड तारीख माहिती मालिका 30 भाग 4
एनसीडी साठी रेकॉर्ड तारीख सूचना - जुलै ते डिसेंबर 2023
सेबी लिस्टिंग रेग्युलेशन्स, 2015 च्या रेग्युलेशन 57(1) अंतर्गत सूचना - वार्षिक इंटरेस्ट पेमेंटचे सर्टिफिकेट - 23.05.2023
सेबी लिस्टिंग रेग्युलेशन्स, 2015 च्या रेग्युलेशन 57(1) अंतर्गत सूचना - वार्षिक इंटरेस्ट पेमेंटचे सर्टिफिकेट - 23.05.2023
रेकॉर्ड तारीख माहिती मालिका 30 भाग 4
सेबी लिस्टिंग रेग्युलेशन्स, 2015 च्या रेग्युलेशन 57(1) अंतर्गत सूचना - वार्षिक इंटरेस्ट पेमेंटचे सर्टिफिकेट - 23.05.2023
बोर्ड मीटिंगचे परिणाम - 24 जुलै 2023
30.06.2023 ला NCD साठी नोंदणी 54-सुरक्षा कव्हर उपलब्ध
52 (7) आणि (7A) - एनसीडी च्या फंड वापराचे स्टेटमेंट एप्रिल-जून 2023
प्रक्रियेच्या वापरासाठी सीएफओ सर्टिफिकेट - सीपी 30.06.2023
रेकॉर्ड तारीख माहिती मालिका 30 भाग 4
रेकॉर्ड तारीख माहिती मालिका 30 भाग 4
रेकॉर्ड तारीख माहिती मालिका 30 भाग 4
रेकॉर्ड तारीख माहिती - सीपी 04.08.2023
रेकॉर्ड तारीख माहिती मालिका 30 भाग 4
सेबी लिस्टिंग रेग्युलेशन्स, 2015 च्या रेग्युलेशन 57(1) अंतर्गत सूचना - वार्षिक इंटरेस्ट पेमेंटचे सर्टिफिकेट - 23.05.2023
सेबी लिस्टिंग रेग्युलेशन्स 57(1) अंतर्गत सूचना, 2015- ॲन्युअल इंटरेस्ट सर्टिफिकेटचे पेमेंट आणि रिडेम्पशन - 11.08.2023
रेकॉर्ड तारीख माहिती सीरिज 15
रेकॉर्ड तारीख माहिती सीरिज 15
रेकॉर्ड तारीख माहिती सीरिज 15
रेकॉर्ड तारीख माहिती सीरिज 15
रेकॉर्ड तारीख माहिती सीरिज 15
रेकॉर्ड तारीख माहिती सीरिज 15
रेकॉर्ड तारीख माहिती सीरिज27 आणि सीरिज29 ट्रांच 3
रेकॉर्ड तारीख माहिती मालिका 30 भाग 4
रेकॉर्ड तारीख माहिती सीरिज 29 ट्रांच 2, 4 आणि 5
रेकॉर्ड तारीख माहिती मालिका 30 भाग 4
रेकॉर्ड तारीख माहिती - सीपी 04.08.2023
सेबी लिस्टिंग रेग्युलेशन्स, 2015 च्या रेग्युलेशन 57(1) अंतर्गत सूचना - वार्षिक इंटरेस्ट पेमेंटचे सर्टिफिकेट - 23.05.2023
सेबी लिस्टिंग रेग्युलेशन्स 57(1) अंतर्गत सूचना, 2015- ॲन्युअल इंटरेस्ट सर्टिफिकेटचे पेमेंट आणि रिडेम्पशन - 11.08.2023
सेबी लिस्टिंग रेग्युलेशन्स, 2015 च्या रेग्युलेशन 57(1) अंतर्गत सूचना - वार्षिक इंटरेस्ट पेमेंटचे सर्टिफिकेट - 23.05.2023
कमर्शियल पेपरचे रिडेम्शन - 25 सप्टेंबर 2023
सेबी लिस्टिंग रेग्युलेशन्स 57(1) अंतर्गत सूचना, 2015- ॲन्युअल इंटरेस्ट सर्टिफिकेटचे पेमेंट आणि रिडेम्पशन - 11.08.2023
रिडेम्पशन ऑफ कमर्शियल पेपर - 27 सप्टेंबर 2023
सेबी लिस्टिंग रेग्युलेशन्स, 2015 च्या रेग्युलेशन 57(1) अंतर्गत सूचना - वार्षिक इंटरेस्ट पेमेंटचे सर्टिफिकेट - 23.05.2023
प्रक्रियेच्या वापरासाठी सीएफओ सर्टिफिकेट - सीपी 30.06.2023
52 (7) आणि (7A) - एनसीडी जुलै-सप्टेंबर 2023 चे निधी वापराचे स्टेटमेंट
बोर्ड बैठकीतील निर्णय - 16 ऑक्टोबर 2023
30.06.2023 ला NCD साठी नोंदणी 54-सुरक्षा कव्हर उपलब्ध
कमर्शियल पेपरचे रिडेम्पशन - 27 ऑक्टोबर 2023
सेबी लिस्टिंग रेग्युलेशन्स, 2015 च्या रेग्युलेशन 57(1) अंतर्गत सूचना - वार्षिक इंटरेस्ट पेमेंटचे सर्टिफिकेट - 23.05.2023
कमर्शियल पेपरचे रिडेम्पशन - 10 नोव्हेंबर 2023
सेबी लिस्टिंग रेग्युलेशन्स, 2015 च्या रेग्युलेशन 57(1) अंतर्गत सूचना - वार्षिक इंटरेस्ट पेमेंटचे सर्टिफिकेट - 23.05.2023
कमर्शियल पेपरचे रिडेम्पशन - 10 नोव्हेंबर 2023
रेकॉर्ड तारीख माहिती - सीपी 04.08.2023
सेबी लिस्टिंग रेग्युलेशन्स, 2015 च्या रेग्युलेशन 57(1) अंतर्गत सूचना - वार्षिक इंटरेस्ट पेमेंटचे सर्टिफिकेट - 23.05.2023
सेबी लिस्टिंग रेग्युलेशन्स, 2015 च्या रेग्युलेशन 57(1) अंतर्गत सूचना - वार्षिक इंटरेस्ट पेमेंटचे सर्टिफिकेट - 23.05.2023
रेकॉर्ड तारीख माहिती - सीपी 04.08.2023
सेबी लिस्टिंग रेग्युलेशन्स 57(1) अंतर्गत सूचना, 2015- ॲन्युअल इंटरेस्ट सर्टिफिकेटचे पेमेंट आणि रिडेम्पशन - 11.08.2023
कॉर्पोरेट एजंट (कंपोझिट) म्हणून कार्य करण्यासाठी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेटची पावती प्राप्त करण्याची सूचना
कमर्शियल पेपरचे रिडेम्पशन - 28 डिसेंबर 2023
रेकॉर्ड तारीख माहिती - सीपी 04.08.2023
रेकॉर्ड तारीख माहिती - सीपी 04.08.2023
रेकॉर्ड तारीख माहिती मालिका 30 भाग 4
बोर्ड मीटिंगचे परिणाम - 25 जानेवारी 2024
52 (7) आणि (7ए) - एनसीडी च्या फंड वापराचे स्टेटमेंट ऑक्टोबर - डिसेंबर 2023
प्रक्रियेच्या वापरासाठी सीएफओ सर्टिफिकेट - सीपी 30.06.2023
30.06.2023 ला NCD साठी नोंदणी 54-सुरक्षा कव्हर उपलब्ध
सेबी लिस्टिंग रेग्युलेशन्स, 2015 च्या रेग्युलेशन 57(1) अंतर्गत सूचना - वार्षिक इंटरेस्ट पेमेंटचे सर्टिफिकेट - 23.05.2023
सेबी सूचीबद्ध रेग्युलेशन्स 51 अंतर्गत प्रकटीकरण, 2015 - आरबीआय दंड
सेबी लिस्टिंग रेग्युलेशन्स, 2015 च्या रेग्युलेशन 57(1) अंतर्गत सूचना - वार्षिक इंटरेस्ट पेमेंटचे सर्टिफिकेट - 23.05.2023
रेकॉर्ड तारीख माहिती मालिका 30 भाग 4
रेकॉर्ड तारीख माहिती - सीपी 04.08.2023
सेबी लिस्टिंग रेग्युलेशन्स 57(1) अंतर्गत सूचना, 2015- ॲन्युअल इंटरेस्ट सर्टिफिकेटचे पेमेंट आणि रिडेम्पशन - 11.08.2023
रेकॉर्ड तारीख माहिती मालिका 30 भाग 4
रेकॉर्ड तारीख माहिती - सीपी 04.08.2023
सेबी लिस्टिंग रेग्युलेशन्स 57(1) अंतर्गत सूचना, 2015- ॲन्युअल इंटरेस्ट सर्टिफिकेटचे पेमेंट आणि रिडेम्पशन - 11.08.2023
सेबी लिस्टिंग रेग्युलेशन्स, 2015 च्या रेग्युलेशन 57(1) अंतर्गत सूचना - वार्षिक इंटरेस्ट पेमेंटचे सर्टिफिकेट - 23.05.2023
रेकॉर्ड तारीख माहिती - सीपी 04.08.2023
कमर्शिअल पेपरचे रिडेम्पशन - 14 मार्च 2024
सेबी लिस्टिंग रेग्युलेशन्स, 2015 च्या रेग्युलेशन 57(1) अंतर्गत सूचना - वार्षिक इंटरेस्ट पेमेंटचे सर्टिफिकेट - 23.05.2023
कमर्शिअल पेपरचे रिडेम्पशन - 14 मार्च 2024
कमर्शिअल पेपरचे रिडेम्पशन - 14 मार्च 2024
कमर्शिअल पेपरचे रिडेम्पशन - 14 मार्च 2024

स्टॉक_एक्सचेंज_इंटिमेशन_रिलेटेडआर्टिकल्स_डब्ल्यूसी

स्टॉक एक्सचेंज सूचना_पीएसी_डब्लूसी

जाणून घेण्यासारखे

About Us - Overview, Story and Mission | Bajaj Housing

अधिक जाणून घ्या

अधिक जाणून घ्या

अधिक जाणून घ्या

अधिक जाणून घ्या