પૉલિસી અને ડૉક્યૂમેન્ટ_કોલૅપ્સ_બૅનર

banner-dynamic-scroll-cockpitmenu_genericpage

કોર્પોરેટ પૉલિસી અને દસ્તાવેજો_wc

પૉલિસી અને ડૉક્યૂમેન્ટ

પરિચિતતા કાર્યક્રમ
બોર્ડ સમિતિઓના રેફરન્સની શરતો
આર્કાઇવલ પૉલિસી
ડાયરેક્ટર અને સીનિયર મેનેજમેન્ટ માટે આચાર સંહિતા
સામગ્રી પેટાકંપનીઓ નક્કી કરવા માટેની પૉલિસી
સ્ટેચ્યૂટરી ઑડિટરની નિમણૂક માટેની પૉલિસી
આરબીઆઇની 2.0 સ્કીમના પુનર્ગઠન વિશે એફએક્યૂ
પુનર્ગઠન પૉલિસી 2.0 ની માહિતી
સીએસઆર નીતિ
ડાયરેક્ટર માટે યોગ્ય અને વાજબી માપદંડ
નિમણૂક પત્ર - સ્વતંત્ર ડાયરેક્ટર
ફેર ડિસક્લોઝર કોડ
વિજિલ મિકેનિઝમ પૉલિસી
પોશ - આંતરિક સમિતિ સભ્યો
કૉર્પોરેટ ગવર્નન્સ માટે ગાઇડલાઇન
સંબંધિત પાર્ટી ટ્રાન્ઝૅક્શનની સામગ્રી અને વ્યવહાર અંગેની પૉલિસી
વેતન પૉલિસી - કંપની અધિનિયમ
બીએચએફએલ – વ્યાજ દરની પૉલિસી.
બીએચએફએલ - સહ-ધિરાણ પૉલિસી
સીએસઆર પ્રોજેક્ટ fy-2023
વાર્ષિક ઍક્શન પ્લાન fy-2023
વેતન પૉલિસી - આરબીઆઇ
સીએસઆર પ્રોજેક્ટ fy-2024

પૉલિસી અને ડૉક્યુમેન્ટ_સંબંધિત_આર્ટિકલ_wc

નીતિઓ અને ડૉક્યૂમેન્ટ_pac_wc

આ પણ જુઓ

About Us - Overview, Story and Mission | Bajaj Housing

વધુ જાણો

વધુ જાણો

વધુ જાણો

વધુ જાણો