ગ્રુપ સ્ટ્રક્ચર_કોલૅપ્સ_બૅનર

banner-dynamic-scroll-cockpitmenu_genericpage

corporatetree_wc

ગ્રૂપનું માળખું

બજાજ હોલ્ડિંગ્સ એન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લિમિટેડ (બીએચઆઇએલ)(લિસ્ટેડ)

 
 
 
 
 
 
1 0%
 
 
 

બજાજ ફિનસર્વ લિમિટેડ
(લિસ્ટેડ)

ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસ પ્રદાન કરતી પેટા-કંપની

 
234.16%0%
 
 
 

બજાજ ઑટો લિમિટેડ
(લિસ્ટેડ)

ઑટો બિઝનેસની પેટા-કંપની

 
 
 
 
 
 
 
 
 • VericleLine
  3 0%
   
   
   

  બજાજ ફાઇનાન્સ
  લિમિટેડ (લિસ્ટેડ)

  લેન્ડિંગ બિઝનેસની પેટા-કંપની

 • VericleLine
  0%
   
   
   

  બજાજ આલિયાન્ઝ લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ

  પ્રોટેક્શન અને રિટાયરલ

 • VericleLine
  0%
   
   
   

  બજાજ આલિયાન્ઝ જનરલ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ

  પ્રોટેક્શન

 • VericleLine
  0%
   
   
   

  બજાજ ફિનસર્વ
  ડાયરેક્ટ લિમિટેડ

  ડિજિટલ માર્કેટપ્લેસ

 • VericleLine
  0%
   
   
   

  બજાજ ફિનસર્વ હેલ્થ લિમિટેડ

  હેલ્થકેર ઇકોસિસ્ટમ સોલ્યુશનિંગ

 
 
 
 
 
 
 
 
 • VericleLine
  0%
   
   
   

  બજાજ હાઉસિંગ
  ફાઇનાન્સ લિમિટેડ

  મૉરગેજ લેન્ડિંગ

 • VericleLine
  0%
   
   
   

  બજાજ ફાઇનાન્શિયલ
  સિક્યુરિટીઝ લિમિટેડ

  બ્રોકિંગ અને ડિપોઝિટરી

 • VericleLine
  4 0%
   
   
   

  બજાજ ફિનસર્વ ઍસેટ મેનેજમેન્ટ લિમિટેડ

  મ્યુચ્યુઅલ ફંડ

 • VericleLine
  0%
   
   
   

  બજાજ ફિનસર્વ
  વેન્ચર્સ લિમિટેડ

  વૈકલ્પિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ

 • VericleLine
  0%
   
   
   

  બજાજ ફિનસર્વ

  વૈકલ્પિક

 1. પ્રમોટર હોલ્ડિંગ કંપની અને પ્રમોટર ગ્રુપ દ્વારા 60.69% હોલ્ડિંગ
 2. પ્રમોટર હોલ્ડિંગ કંપની અને પ્રમોટર ગ્રુપ દ્વારા 60.69% હોલ્ડિંગ
 3. પ્રમોટર હોલ્ડિંગ કંપની અને પ્રમોટર ગ્રુપ દ્વારા 60.69% હોલ્ડિંગ
 4. બજાજ ફિનસર્વ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ટ્રસ્ટી લિમિટેડએ બજાજ ફિનસર્વ લિમિટેડની સંપૂર્ણ માલિકીની પેટાકંપની છે, જે એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની માટે ટ્રસ્ટી તરીકે કાર્ય કરે છે.

નોંધ કરો કે ઉપરોક્ત શેરહોલ્ડિંગ 31 ડિસેમ્બર, 2023 સુધી છે.

ગ્રૂપનું માળખું

બજાજ હોલ્ડિંગ્સ એન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લિમિટેડ (બીએચઆઇએલ)(લિસ્ટેડ)

 
 
 
 
 
 
1 0%
 
 
 

બજાજ ફિનસર્વ લિમિટેડ
(લિસ્ટેડ)

ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસ પ્રદાન કરતી પેટા-કંપની

234.16% 0%
 
 
 

બજાજ ઑટો લિમિટેડ
(લિસ્ટેડ)

ઑટો બિઝનેસની પેટા-કંપની

 
 
 
 
 
 
VericleLine
VericleLine
 
VericleLine
3 0%
 
 
 

બજાજ ફિનસર્વ લિમિટેડ
(લિસ્ટેડ)

લેન્ડિંગ બિઝનેસની પેટા-કંપની

VericleLine
VericleLine
0%
 
 
 

બજાજ આલિયાન્ઝ લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ

પ્રોટેક્શન અને રિટાયરલ

VericleLine
0%
 
 
 

બજાજ આલિયાન્ઝ જનરલ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ

પ્રોટેક્શન

 
 
 
 
 
VericleLine
0%
 
 
 

બજાજ ફિનસર્વ ડાયરેક્ટ લિમિટેડ

ડિજિટલ માર્કેટપ્લેસ

VericleLine
0%
 
 
 

બજાજ ફિનસર્વ હેલ્થ લિમિટેડ

હેલ્થકેર ઇકોસિસ્ટમ સોલ્યુશનિંગ

 
 
 
 
 
4 0%
 
 
 

બજાજ ફિનસર્વ ઍસેટ મેનેજમેન્ટ લિમિટેડ

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ

VericleLine
0%
 
 
 

બજાજ ફિનસર્વ વેન્ચર્સ લિમિટેડ

વૈકલ્પિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ

VericleLine
0%
 
 
 

બજાજ ફિનસર્વ વેન્ચર્સ લિમિટેડ

વૈકલ્પિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ

 
 
 
 
0%
 
 
 

બજાજ હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ

મૉરગેજ લેન્ડિંગ

VericleLine
0%
 
 
 

બજાજ ફાઇનાન્શિયલ સિક્યોરિટીઝ લિમિટેડ

બ્રોકિંગ અને ડિપોઝિટરી

 1. પ્રમોટર હોલ્ડિંગ કંપની અને પ્રમોટર ગ્રુપ દ્વારા 60.69% હોલ્ડિંગ
 2. પ્રમોટર હોલ્ડિંગ કંપની અને પ્રમોટર ગ્રુપ દ્વારા 60.69% હોલ્ડિંગ
 3. પ્રમોટર હોલ્ડિંગ કંપની અને પ્રમોટર ગ્રુપ દ્વારા 60.69% હોલ્ડિંગ
 4. બજાજ ફિનસર્વ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ટ્રસ્ટી લિમિટેડએ બજાજ ફિનસર્વ લિમિટેડની સંપૂર્ણ માલિકીની પેટાકંપની છે, જે એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની માટે ટ્રસ્ટી તરીકે કાર્ય કરે છે.

નોંધ કરો કે ઉપરોક્ત શેરહોલ્ડિંગ 31 ડિસેમ્બર, 2023 સુધી છે.

ગ્રુપ-સ્ટ્રક્ચર_સંબંધિત આર્ટિકલ્સ_ડબ્લ્યુસી

ગ્રુપ સ્ટ્રક્ચર_PAC_WC

આ પણ જુઓ

વધુ જાણો

વધુ જાણો

વધુ જાણો

વધુ જાણો

કોર્પોરેટલોકેટસ_ડબ્લ્યુસી

Locate us અમને શોધો

લોન મેળવવા, ઇએમઆઇ ચૂકવવા અથવા સંપૂર્ણ પેપરવર્ક કરવા માટે અમારી નજીકની શાખાની મુલાકાત લો.