கொள்கை மற்றும் ஆவணங்கள்_collapse_banner

banner-dynamic-scroll-cockpitmenu_genericpage

கார்ப்பரேட் கொள்கைகள் மற்றும் ஆவணங்கள்_wc

கொள்கைகள் மற்றும் ஆவணங்கள்

Docs Logo Icon
பழக்கப்படுத்துதல் திட்டம்
Download Logo Icon
Docs Logo Icon
போர்டு ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் குழுக்களின் குறிப்பு விதிமுறைகள்
Download Logo Icon
Docs Logo Icon
காப்பக கொள்கை
Download Logo Icon
Docs Logo Icon
இயக்குநர்கள் மற்றும் மூத்த நிர்வாகத்திற்கான நடத்தை விதிகள்
Download Logo Icon
Docs Logo Icon
மெட்டீரியல் துணை நிறுவனங்களை தீர்மானிப்பதற்கான பாலிசி
Download Logo Icon
Docs Logo Icon
சட்டரீதியான தணிக்கையாளர்களை நியமிப்பதற்கான பாலிசி
Download Logo Icon
Docs Logo Icon
rbi-யின் 2.0 திட்டத்தை மறுசீரமைப்பது பற்றிய எஃப்ஏக்யூ-கள்
Download Logo Icon
Docs Logo Icon
மறுசீரமைப்பு கொள்கை 2.0 விவரங்கள்
Download Logo Icon
Docs Logo Icon
சிஎஸ்ஆர் கொள்கை
Download Logo Icon
Docs Logo Icon
இயக்குனர்களுக்கான பொருத்தம் மற்றும் சரியான தகுதிகள்
Download Logo Icon
Docs Logo Icon
சந்திப்பு கடிதம் - சுயாதீன இயக்குனர்
Download Logo Icon
Docs Logo Icon
நியாயமான வெளிப்படுத்துதல் குறியீடு
Download Logo Icon
Docs Logo Icon
விஜில் மெக்கானிசம் கொள்கை
Download Logo Icon
Docs Logo Icon
போஷ் – உள்புற குழு உறுப்பினர்கள்
Download Logo Icon
Docs Logo Icon
கார்ப்பரேட் நிர்வாகத்தின் மீதான வழிகாட்டுதல்கள்
Download Logo Icon
Docs Logo Icon
தொடர்புடைய தரப்பு பரிவர்த்தனைகளின் பொருள் மற்றும் கையாளுதல் மீதான கொள்கை
Download Logo Icon
Docs Logo Icon
ஊதிய கொள்கை - நிறுவனங்கள் சட்டம்
Download Logo Icon
Docs Logo Icon
பிஎச்எஃப்எல் – வட்டி விகித கொள்கை.
Download Logo Icon
Docs Logo Icon
பிஎச்எஃப்எல் - கோ-லெண்டிங் கொள்கை
Download Logo Icon
Docs Logo Icon
சிஎஸ்ஆர் புராஜெக்ட்ஸ் எஃப்ஒய்-2023
Download Logo Icon
Docs Logo Icon
ஊதியக் கொள்கை - rbi
Download Logo Icon
Docs Logo Icon
சிஎஸ்ஆர் புராஜெக்ட்ஸ் எஃப்ஒய்-2024
Download Logo Icon
Docs Logo Icon
பிஎச்எஃப்எல் - அசல் சொத்து ஆவணங்களை ஒப்படைப்பதற்கான செயல்முறை
Download Logo Icon
Docs Logo Icon
எஸ்க்ரோ கணக்கிலிருந்து என்சிடி-கள் தொடர்பாக கோரப்படாத தொகைகளைக் கோருவதற்கான பாலிசி
Download Logo Icon
Docs Logo Icon
சிஎஸ்ஆர் புராஜெக்ட்ஸ் எஃப்ஒய்-2025
Download Logo Icon
Docs Logo Icon
டிவைடண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பாலிசி
Download Logo Icon
Docs Logo Icon
நிகழ்வுகள் அல்லது தகவல்களை வெளிப்படுத்துவதற்கான பொருளை தீர்மானிப்பதற்கான பாலிசி
Download Logo Icon
Docs Logo Icon
கேஒய்சி கொள்கை
Download Logo Icon
Docs Logo Icon
பணியிடத்தில் பாலியல் துன்புறுத்தல் தடுப்பு (பிஓஎஸ்எச்)
Download Logo Icon
Docs Logo Icon
ஒழுங்குமுறை நடவடிக்கைகள் மற்றும் குறை தீர்க்கும் கொள்கை (டிஏபி)
Download Logo Icon
Docs Logo Icon
நெறிமுறைகள் மற்றும் தனிப்பட்ட நடத்தை
Download Logo Icon
Docs Logo Icon
பொறுப்பான மற்றும் நிலையான வணிக நடத்தை கொள்கை
Download Logo Icon

கொள்கைகள் மற்றும் ஆவணங்கள்_தொடர்பான கட்டுரை_wc

கொள்கைகள் மற்றும் ஆவணங்கள்_pac_wc

பயனர்கள் இவைகளையும் பரிசீலிக்கின்றனர்

About Us - Overview, Story and Mission | Bajaj Housing

மேலும் அறிக

மேலும் அறிக

மேலும் அறிக

மேலும் அறிக