குழுக்கள் வாரியங்களின் கூட்டமைப்பு

banner-dynamic-scroll-cockpitmenu_genericpage

corporateboardcommittes_wc

வாரியக் குழு உறுப்பினர்கள்

ஏ) தணிக்கை
குழு
ஸ்ரீ அனாமி என் ராய், தலைவர்
டாக்டர். அரிந்தம் குமார் பட்டாச்சார்யா, உறுப்பினர்
ஸ்ரீ ராஜீவ் ஜெய்ன், உறுப்பினர்
திருமதி. ஜாஸ்மின் சேனி, உறுப்பினர்
 
பி) நியமனம் மற்றும் ஊதியக் குழு
டாக்டர். அரிந்தம் குமார் பட்டாச்சார்யா, தலைவர்
ஸ்ரீ அனாமி என் ராய், உறுப்பினர்
ஸ்ரீ ராஜீவ் ஜெய்ன், உறுப்பினர்
 
சி) கார்ப்பரேட் சமூகப் பொறுப்புக் குழு
ஸ்ரீ அனாமி என் ராய், தலைவர்
ஸ்ரீ சஞ்சீவ் பஜாஜ், உறுப்பினர்
ஸ்ரீ ராஜீவ் ஜெய்ன், உறுப்பினர்
 
டி) ரிஸ்க் மேனேஜ்மென்ட் கமிட்டி:
டாக்டர். அரிந்தம் குமார் பட்டாச்சார்யா, தலைவர்
ஸ்ரீ சஞ்சீவ் பஜாஜ், உறுப்பினர்
ஸ்ரீ அனாமி என் ராய், உறுப்பினர்
ஸ்ரீ ராஜீவ் ஜெய்ன், உறுப்பினர்
ஸ்ரீ அதுல் ஜெய்ன், உறுப்பினர்
திருமதி. ஜாஸ்மின் சேனி, உறுப்பினர்
ஸ்ரீ நிராஜ் அதியனி, உறுப்பினர்
ஸ்ரீ கௌரவ் கலானி, உறுப்பினர்
ஸ்ரீ விஜய் சோலங்கி, உறுப்பினர்
திருமதி. அஜிதா கக்கடே, உறுப்பினர்
இ) ஐடி ஸ்ட்ராடஜி
குழு:
டாக்டர். அரிந்தம் குமார் பட்டாச்சார்யா, தலைவர்
ஸ்ரீ சஞ்சீவ் பஜாஜ், உறுப்பினர்
ஸ்ரீ ராஜீவ் ஜெய்ன், உறுப்பினர்
ஸ்ரீ அதுல் ஜெய்ன், உறுப்பினர்
திருமதி. ஜாஸ்மின் சேனி, உறுப்பினர்
ஸ்ரீ நிராஜ் அதியனி, உறுப்பினர்
ஸ்ரீ கௌரவ் கலானி, உறுப்பினர்
ஸ்ரீ அனுராக் ஜெய்ன், உறுப்பினர்
எஃப்) பங்குதாரர்களின் உறவுக் குழு
ஸ்ரீ அனாமி என் ராய், தலைவர்
ஸ்ரீ சஞ்சீவ் பஜாஜ், உறுப்பினர்
ஸ்ரீ ராஜீவ் ஜெய்ன், உறுப்பினர்

composition of board committees_pac_wc

பயனர்கள் இவைகளையும் பரிசீலிக்கின்றனர்

About Us - Overview, Story and Mission | Bajaj Housing

மேலும் அறிக

மேலும் அறிக

மேலும் அறிக

மேலும் அறிக