కమిటీల బోర్డు కూర్పు

banner-dynamic-scroll-cockpitmenu_genericpage

corporateboardcommittes_wc

బోర్డు కమిటీ సభ్యులు

ఎ) ఆడిట్
కమిటీ
శ్రీ అనామి ఎన్ రాయ్, చైర్మన్
డాక్టర్. అరిందం కుమార్ భట్టాచార్య, సభ్యుడు
శ్రీ రాజీవ్ జైన్, సభ్యుడు
శ్రీ జాస్మిన్ ఛానీ, సభ్యుడు
 
బి) నామినేషన్ మరియు రెమ్యునరేషన్ కమిటీ
డాక్టర్ అరిందం కుమార్ భట్టాచార్య, చైర్మన్
శ్రీ అనామి ఎన్ రాయ్, సభ్యుడు
శ్రీ రాజీవ్ జైన్, సభ్యుడు
 
సి) కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత కమిటీ
శ్రీ అనామి ఎన్ రాయ్, చైర్మన్
శ్రీ సంజీవ్ బజాజ్, సభ్యుడు
శ్రీ రాజీవ్ జైన్, సభ్యుడు
 
డి) రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్ కమిటీ:
డాక్టర్ అరిందం కుమార్ భట్టాచార్య, చైర్మన్
శ్రీ సంజీవ్ బజాజ్, సభ్యుడు
శ్రీ అనామి ఎన్ రాయ్, సభ్యుడు
శ్రీ రాజీవ్ జైన్, సభ్యుడు
శ్రీ అతుల్ జైన్, సభ్యుడు
శ్రీ జాస్మిన్ ఛానీ, సభ్యుడు
శ్రీ నీరజ్ అదియాని, సభ్యుడు
శ్రీ గౌరవ్ కలాని, సభ్యుడు
శ్రీ విజయ్ సోలంకి, సభ్యుడు
శ్రీ గగన్‌దీప్ మల్హోత్రా, సభ్యుడు
ఇ) ఐటి వ్యూహం
కమిటీ:
డాక్టర్ అరిందం కుమార్ భట్టాచార్య, చైర్మన్
శ్రీ సంజీవ్ బజాజ్, సభ్యుడు
శ్రీ రాజీవ్ జైన్, సభ్యుడు
శ్రీ అతుల్ జైన్, సభ్యుడు
శ్రీ జాస్మిన్ ఛానీ, సభ్యుడు
శ్రీ నీరజ్ అదియాని, సభ్యుడు
శ్రీ గౌరవ్ కలాని, సభ్యుడు
శ్రీ అనురాగ్ జైన్, సభ్యుడు
ఎఫ్) వాటాదారుల సంబంధం కమిటీ
శ్రీ అనామి ఎన్ రాయ్, చైర్మన్
శ్రీ సంజీవ్ బజాజ్, సభ్యుడు
శ్రీ రాజీవ్ జైన్, సభ్యుడు

composition of board committees_pac_wc

ప్రజలు వీటిని కూడా చూస్తున్నారు

About Us - Overview, Story and Mission | Bajaj Housing

మరింత తెలుసుకోండి

మరింత తెలుసుకోండి

మరింత తెలుసుకోండి

మరింత తెలుసుకోండి